Karate Grappling

Karate Grappling, Kast- og nedtagningstekniker Alle afsnit indeholder detaljerede oplysninger om karate Grappling.

Med mere end 160 billeder, samt flere end 20 historiske billeder, bliver teknikkerne dokumenteret i en sådan grad, at bogen kan anvendes som lærebog samt opslagsbog.

o Brydningens historie (bl.a. Tegumi).
o Karate Grappling.
o Funakoshis 9 kast (Byobudaoshi, Komanage, Kubiwa, Katawaguruma, Tsubamegaeshi, Yaridama, Taniotoshi, Udewa, Sakatsuchi).
o Detaljeret gennemgang af Kata Heian Godan med relation til, kast-, nedtagning- og grapplingsteknikker.

 

Karate Grappling, Kast- og nedtagningsteknikker
ISBN-13: 978-1725649743
ISBN-10: 1725649748

Køb evt. bogen hos din lokale boghandler.

 

 

Dynamisk Karate og Kumite

Dynamisk Karate og Kumite Alle afsnit indeholder detaljerede oplysninger om Kumite (kamp) samt Dynamisk Karate.

Med mere end 240 billeder bliver teknikkerne dokumenteret i en sådan grad, at bogen kan anvendes som lærebog samt opslagsbog.

o Hofte rotation – Koshi Kaiten
o Hanmi og Shomen
o Benarbejde - Ashi Sabaki
o Irimi & Tenkan
o Generering af kraft
o Kumite (kamp)
o Kumite Gata / Kata Bunkai
o Fokus punkter

 

Dynamisk Karate og Kumite
ISBN-13: 978-1725649699
ISBN-10: 1725649691

Køb evt. bogen hos din lokale boghandler.

 

 

Shotokai Karate-Do - Vol. 2

Shotokai Karate-do vol. 2 Bogen indeholder personlige holdninger, livserfaring samt facts fra mere end 35 års Kampkunsterfaring. Uanset hvilken form for Kampkunst eller Kampsport du udøver, vil du højst sandsynlig få udbytte af bogen.

I bogen vil jeg bl.a. komme ind på fysiske, tekniske og mentale emner i forbindelse med Karate-Do. Ligesom i Shotokai Karate-Do vol. 1 vil jeg forsøge at se bag om begrebet Karate-Do, og dermed på områder der normalt ikke er beskrevet nogen steder.

Gichin Funakoshi’s 20 regler (Niju Kun), hovmod og ydmyghed, Kumite baseret på Kata og vitale punkter er blot nogle af de emner der gennemgås. I bogen vil jeg ydermere forsøge at afsløre den bedste Karate stil i mands minde.

 

Shotokai Karate-do vol. 2
ISBN-13: 978-1726247030
ISBN-10: 1726247031

Køb evt. bogen hos din lokale boghandler.

 

 

Karate Grundteknik

Karate Grundteknik Alle afsnit indeholder detaljerede oplysninger om karatens grundteknikker.

Med mere end 300 billeder bliver teknikkerne dokumenteret i en sådan grad, at bogen kan anvendes som lærebog samt opslagsbog.

o Opvarmning
o Kroppens våben
o Stillinger (Dachi)
o Stød (Zuki)
o Slag (Uchi)
o Albue slag (Empi-uchi)
o Spark (Keri)
o Benfejninger (Ashi-barai)
o Blokering (Uke)
o Ordbog

 

Karate Grundteknik
ISBN-13: 978-1725649637
ISBN-10: 1725649632

Køb evt. bogen hos din lokale boghandler.

 

 

Shotokai Karate-Do - Vol. 1

Shotokai Karate-do vol. 1 I denne bog ses nærmere på begreber indenfor Karate, begreber som man normalt ikke ser i forbindelse med eksisterende Karate bøger, hvor der oftest fokuseres på den tekniske del. Her vil du se lidt mere til den mentale side af Karate-Do.

Først og fremmest skal vi praktisere Karate som en kamp form. Med tiden, og den dermed opnåede erfaring, vil vi være i stand til at forstå den dybere mening der ligger i Karate-Do . Omdrejningspunktet i Shotokai er den enkelte person, hvor udvikling bl.a. ligger på træning og trivsel, der vil således lægges vægt på de fysiske, tekniske, mentale og psykiske aspekter indenfor Karate, det som vi kalder for ”Shin Gi Tai”. Der berøres emner som: Shotokai stilen, Livsstil og værdien af Karate, Reiho og Reigi (Dojo etikette), Shin Gi Tai, Kobudo, Historiske beretninger omkring Kata, Kumite, Kime, Kiai ..... Med kommentar og citater fra bl.a. Shigeru Egami – Gichin Funakoshi ...

 

Shotokai Karate-do vol. 1
ISBN-13: 978-1726247009
ISBN-10: 1726247007

Køb evt. bogen hos din lokale boghandler.

 

 

10. nov. 1868 - 26. apr. 1957

Karate-Dõ er Karatens rigtige brug, udført med den rette forståelse. Den der oprigtigt træner i denne Dõ og virkelig forstår Karate-Dõ bliver aldrig nemt trukket ind i en kamp.

Studerende af enhver kunstart, som klart indbefatter karate-dõ, må aldrig glemme at forædle sind og krop.

At vinde et hundrede sejre i et hundrede slag er ikke den største færdighed. At besejre fjenden, uden at kæmpe, er den største færdighed.

Gichin Funakoshi (1868 - 1957).

31. mar. 1927 - 24. jan. 1987

When Master Funakoshi arrived in Japan (from Okinawa) he was more than 50 years old and his students thought he executed his movements in a relaxed way due to his age. This relaxation is, in fact, fundamental. It is only nowadays that all is done with strength and this is actually a true contradiction.

Furthermore the evolution of competition in Karate is opposed to Karate-do ettiquette. Competition has resulted in the loss of many things in Karate-do.... but possibly, we may not have the right to criticize considering that we practiced it and now we have abandoned it! [Murakami Sensei originally trained in sports karate]. Competition, today, is not the result of practice, rather the result of practice for competition... and this is very different. A specific preparation is not pure practice!

Anyway, I believe that comparing Shotokai with other styles is not possible, because it truly is something completely different. It does not have competition as the objective, rather the liberation of body and spirit.

Tetsuji Murakami (1927 - 1987).

7. dec. 1912 – 8. jan 1981

"In our physical movements, there are those that are natural and others that are not. Through the practice of Karate-do, we can learn to differentiate between the two and also learn to acquire natural movements. We also learn of the power that nature endowed us with and how to use it, for a man has a great deal of hidden power of which he is not aware."

Shigeru Egami (1912 - 1981).

1913 – 1999

Udklip af: Foreword of Karate-Do Nyumon (Bog: Karate-Do Nyumon af Gichin Funakoshi, Dec. 1943)

Often in practicing the advanced kata, students concentrate too much on the order and continuity of the movements, without considering the effectiveness of each technique. In extreme cases, they may have the illusion that they have mastered the kata by simply memorizing the order of the movements. It should be clear that, in reality, one must practice both basic techniques and advanced kata, and that the study of basics takes on a new and deeper meaning after one experiences more complex practice.

In traditional kata such as Bassai, the difference between simply executing the movements in the correct order and performing the kata while taking maai into account is immediately apparent. If one imagines a real opponent and performs the kata while thinking of maai, a blending of hard and soft, quick and slow elements appear quite naturally. Then each movement of the hands and feet takes the shortest possible route.

Genshin [Motonobu] Hironishi (1913 – 1999)

15. juli 1964 -

Kiai kommer fra mellemgulvet op gennem kroppen, videre til munden og ud i forbindelse med en udånding . . . . . . Faktisk minder det om at hoste.

Karate som selvforsvar går ud på at komme ind på modstanderen, lave en masse ravage, og derefter trække sig tilbage igen. Karate grappling er til backup.

14. nov. 1889 - 23. maj 1952

”The karate that has been introduced to Tokyo is actually just a part of the whole. The fact that those who have learnt karate there feel it only consists of kicks & punches, and that throws & locks are only to be found in judo or jujutsu, can only be put down to a lack of understanding … Those who are thinking of the future of karate should have an open mind and strive to study the complete art”

Kenwa Mabuni, 1938

14. nov. 1889 - 5. apr. 1870

"Kumite is an actual fight using many basic styles of kata to grapple with the opponent".

25. apr. 1888 - 8. okt. 1953

"Through sparring practice one may identify the practical meaning of Kata."

Choki Motobu: "Kumite is an actual fight using many basic styles of kata to grapple with the opponent".

Gichin Funakoshi "Sparring does not exist apart from the kata but for the practice of the kata."

Chojin Miyagi: "Through sparring practice one may identify the practical meaning of kata."

Klub Login

Shotoryu Danmark