Shogo titler

Shogo er et titel (ærestitel) og rangliste system for Dan bærer, som er oprettet af Dai Nippon Butoku-kai (eableret i 1895 i byen Kyoto). Det består af tre titler, Renshi, Kyoshi og Hanshi som er den højst opnåelige titel.

De Shogo titler som udstedes af KDS Danmark vil bl.a. bestå af disse tre titler, samt følgende forudgående titler som er Gakushi (Ho) og Junshi (Ho).

 

Tildeling af en titel

Tildeling af en titel er baseret på det enkelte individs viden, pædagogiske evner og den enestående udvikling af karakter gennem studiet af kampkunst. Derfor er det vigtigt at indse (især i disse moderne tider og den generelle holdning nogen har til Karate), at disse titler vil være langt vanskeligere at opnå end den konventionelle Dan grad. Shogo titler vil derfor ikke pr. automatik blive tildelt ved opnåelse af en Dan grad eller via opnået anciennitet. Indehaveren af disse titler skal også have ydet et væsentligt bidrag indenfor udviklingen af Karate-do.

 

Ansøgning om titel

En titel kan evt. tildeles en person efter ansøgning, eller hvis personen har været en del af organisationen i længere eller kortere tid.
Uanset hvilken titel man opnår (eller får tildelt), så er det en stor ære at bære en Shogo titel. Samtlige titler vurderes og tildeles af Shihankai.
Ansøgning om en Shogo titel skal være skriftlig, og indeholdende begrundelsen for tildeling af titlen. Ydermere skal ansøgning være vedlagt to af hinanden uafhængige udtalelser fra personer med nær relation til ansøgeren. Udtalelser skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens personlighed, som retfærdiggør tildeling af en titel.
Shihankai forbeholder sig retten til at kræve yderlige oplysninger fra ansøgeren, samt muligheden for at iværksætte yderlige undersøgelser.

 

Titel

Beskrivelse

Gakushi-Ho
Gakushi
Junshi-Ho
Junshi

Disse fire titler refererer til de enkelte faser i den studerendes udvikling indenfor Karate-Do, såvel som den personlige udvikling.

Renshi
Kyoshi

Disse to titler svarer til et niveau, hvor den studerende har opnået en ekspert viden indenfor Karate-Do. Den studerende har ydermere vist en ekstraordinær indsats indenfor udviklingen af Karate-Do.

Hanshi

Hanshi titlen er den højst opnåelige titel. Den kræver ekspert viden indenfor Karate-Do, samt fuld hengivenhed til udførelsen af Karate-Do som kampkunst.

 

Titel

Kanji

Min.alder

Min.træning

Gakushi-Ho

学士 - 仮

17 år

6 år

Gakushi

学士

20 år

8 år

Junshi-Ho

準士 - 仮

23 år

10 år

Junshi

準士

26 år

12 år

 

Titel

Kanji

Min.alder

Min.træning

Renshi

錬士

35 år

16 år

Kyoshi

教士

45 år

30 år

Hanshi

範士

55 år

35 år

 

Bælte (obi)

Hos nogle organisationer må der bæres et rød/hvidt bælte ved Kyoshi titlen eller et rødt bælte ved opnåelsen af Hanshi titlen. Dette er ikke tilladt under KDS Danmark, her bæres det sorte bælte.
Det er tilladt at anvende titlen som et supplement til ens navn eller lignende. Dog må titlen ikke broderes eller sys på bæltet eller gien m.m.

10. nov. 1868 - 26. apr. 1957

Karate-Dõ er Karatens rigtige brug, udført med den rette forståelse. Den der oprigtigt træner i denne Dõ og virkelig forstår Karate-Dõ bliver aldrig nemt trukket ind i en kamp.

Studerende af enhver kunstart, som klart indbefatter karate-dõ, må aldrig glemme at forædle sind og krop.

At vinde et hundrede sejre i et hundrede slag er ikke den største færdighed. At besejre fjenden, uden at kæmpe, er den største færdighed.

Gichin Funakoshi (1868 - 1957).

31. mar. 1927 - 24. jan. 1987

When Master Funakoshi arrived in Japan (from Okinawa) he was more than 50 years old and his students thought he executed his movements in a relaxed way due to his age. This relaxation is, in fact, fundamental. It is only nowadays that all is done with strength and this is actually a true contradiction.

Furthermore the evolution of competition in Karate is opposed to Karate-do ettiquette. Competition has resulted in the loss of many things in Karate-do.... but possibly, we may not have the right to criticize considering that we practiced it and now we have abandoned it! [Murakami Sensei originally trained in sports karate]. Competition, today, is not the result of practice, rather the result of practice for competition... and this is very different. A specific preparation is not pure practice!

Anyway, I believe that comparing Shotokai with other styles is not possible, because it truly is something completely different. It does not have competition as the objective, rather the liberation of body and spirit.

Tetsuji Murakami (1927 - 1987).

7. dec. 1912 – 8. jan 1981

"In our physical movements, there are those that are natural and others that are not. Through the practice of Karate-do, we can learn to differentiate between the two and also learn to acquire natural movements. We also learn of the power that nature endowed us with and how to use it, for a man has a great deal of hidden power of which he is not aware."

Shigeru Egami (1912 - 1981).

1913 – 1999

Udklip af: Foreword of Karate-Do Nyumon (Bog: Karate-Do Nyumon af Gichin Funakoshi, Dec. 1943)

Often in practicing the advanced kata, students concentrate too much on the order and continuity of the movements, without considering the effectiveness of each technique. In extreme cases, they may have the illusion that they have mastered the kata by simply memorizing the order of the movements. It should be clear that, in reality, one must practice both basic techniques and advanced kata, and that the study of basics takes on a new and deeper meaning after one experiences more complex practice.

In traditional kata such as Bassai, the difference between simply executing the movements in the correct order and performing the kata while taking maai into account is immediately apparent. If one imagines a real opponent and performs the kata while thinking of maai, a blending of hard and soft, quick and slow elements appear quite naturally. Then each movement of the hands and feet takes the shortest possible route.

Genshin [Motonobu] Hironishi (1913 – 1999)

15. juli 1964 -

Kiai kommer fra mellemgulvet op gennem kroppen, videre til munden og ud i forbindelse med en udånding . . . . . . Faktisk minder det om at hoste.

Karate som selvforsvar går ud på at komme ind på modstanderen, lave en masse ravage, og derefter trække sig tilbage igen. Karate grappling er til backup.

14. nov. 1889 - 23. maj 1952

”The karate that has been introduced to Tokyo is actually just a part of the whole. The fact that those who have learnt karate there feel it only consists of kicks & punches, and that throws & locks are only to be found in judo or jujutsu, can only be put down to a lack of understanding … Those who are thinking of the future of karate should have an open mind and strive to study the complete art”

Kenwa Mabuni, 1938

14. nov. 1889 - 5. apr. 1870

"Kumite is an actual fight using many basic styles of kata to grapple with the opponent".

25. apr. 1888 - 8. okt. 1953

"Through sparring practice one may identify the practical meaning of Kata."

Choki Motobu: "Kumite is an actual fight using many basic styles of kata to grapple with the opponent".

Gichin Funakoshi "Sparring does not exist apart from the kata but for the practice of the kata."

Chojin Miyagi: "Through sparring practice one may identify the practical meaning of kata."

Klub Login

Shotoryu Danmark